Актуално Видеогалерия Млад благотворител – новини 2024

Видео по проект: “Фолклорна седянка на Пирински дувари”, гр. Благоевград

Това видео е създадено от ученици от град Благоевград, от ПМГ „Акад. С. Корольов“, които представят каузата си, с която кандидатстват за финансиране и подкрепа в Национален конкурс “Млад Благотворител”.

В своето проектно предложение, те пишат:

“Когато тръгнахме по петите на истинския, самобитен фолклор и автентичния език, се домогнахме до амброзията от автентично пиринско наследство и се запознахме с пъстрите диалекти и фолклорното вълшебство, ние нямахме и най-малка представа какво ни очаква – синкретичен спектакъл, бликащ от хумор, завладяващ и мелодичен. За реализирането на нашия проект ние се превърнахме в ловци на стари фолклорни мелодии и диалектни думи от различните краища на пиринския край, върнахме се към родните си места, усетихме духа на старите поколения и видяхме благодарност, сълзи, обич и радост в очите на нашите баби и дядовци, радостни, че са получили внимание и обич. Ще се опитаме да запознаем нашите приятели и бенефициенти на проекта с унаследяваните и предаваните от поколения на поколения разновидности на езиково общуване, всекидневни и празнични традиции, вяра, езикови реплики – песни, пословици, поговорки и фолклор от Пиринската област. Проектът е посветен на събиране на информация и запознаване на общността с етнографско-фолклорните особености на населението от Пиринския край и създаването на интерактивна дигитална карта, която ще съдържа информация за бита, диалектите и фолклора от пиринската област. На пръв поглед всичко изглеждаше като на шега, но в действителност пред нас оживя една фолклорна приказка, в която се усещаше народност и самобитност. Целта на нашия проект е всеки човек да усети по-дълбоко своите корени и да ги заобича още по-сърцато, да се развълнува от своята история и да се стреми да научи и опази традициите на народа си. Такова ще бъде и посланието на участниците – краезнанието, пъстрите диалекти и фолклорното вълшебство да стимулира осъзната гордост от нашата принадлежност.”