В медиите

Всеки дом за сираци с интернет

До края на 2007 г. във всеки дом за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи да има интернет клуб. Това предвижда проект “В мрежа” на Фондация “Благотворител”.Целта на проекта е да подпомогне децата от домовете да получат достъп до съвременна компютърна техника и да развият компютърни умения, съобщиха от фондацията. Според инициаторите това ще им помогне да бъдат конкурентни в условията на съвременните изисквания на пазара на труда.

Към момента 600 от близо 4000 възпитаници на такива домове на възраст между 7 и 18 години имат достъп до интернет.

 

Предвижда се и създаването на уебсайт “В мрежа” с форум за обмен на полезна и актуална информация между деца и педагози от различните домове. Психолози ще дават и компетентна информация на част от поставените въпроси. В мрежата ще има информация и за възможностите и рисковете, пред които се изправя всеки пълнолетен гражданин, който започва самостоятелен живот, каза Пенка Лазарова, координатор на фондация “Благотворител”. За реализацията на проекта е необходимо домовете да осигурят помещение, което да бъде трансформирано в компютърен клуб, а след това фондацията доставя подходящите компютърни конфигурации, лицензиран софтуер и осигуряване на кабелна или ADSL връзка с неограничен трафик, каза Лазарова.