В медиите

Всички домове за сираци – с Интернет свързаност

Интернет клуб ще има до края на следващата година във всеки от общо 70-те домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа в страната.

Това е заложено в проекта “В мрежа” на фондация “Благотворител”, данни за приключването на чийто първи етап бяха представени на пресконференция в неделя.

С интернет клубове вече разполагат домовете в Софийска област. Два клуба има в Брацигово и по един – в Разлив, Долна баня, Исперих и Доганово. Общо 600 от близо 4000 възпитаници на такива домове на възраст от 7 до 18 години имат достъп до интернет.

Целта на проекта е да даде на децата възможност за реален достъп до съвременна компютърна техника и за развиване на компютърни умения. В рамките на проекта е предвидено и създаването на портал “В мрежа”. В него е заложено създаването на форум, където деца, педагози и психолози ще могат да дискутират актуални проблеми.

Проектът на фондация “Благотворител” се осъществява с подкрепата на МОН, Държавната агенция за закрила на детето и с помощта на БАИТ, “ТехноЛогика” ЕООД, фондация “Работилница граждански инициативи”, фондация “Партньори- България”, “Видеомакс” ООД и “Комел Софт” ООД.