Млад благотворител - представяне 2020

ВТОРО МЯСТО спечели проект „Collect4Life“

ВТОРО МЯСТО спечели проект „Collect4Life“, чиито автори са ученици от София: Александър – ТУЕС към ТУ, Боян – ПГТЕ “Хенри Форд”, Виктория – ТУЕС към ТУ, Габриела – НПМГ; Камен – ТУЕС към ТУ; Павлина – ТУЕС към ТУ

Проектът вече е в действие, а ние ще помогнем учениците да го разгърнат в по-голям мащаб! – „Работили сме вече по тази кауза. Успяхме да съберем пари, с които да засадим 33 иглолистни дръвчета в двора на ВТУ “Тодор Каблешков”. Учениците са развили първия етап на проекта по време на обучението си в „Детска лидерска академия“ с ръководител харизматичната Бистра Георгиева, която е до тях като ментор и във втория етап на проекта, който разгръщаме в „Млад Благотворител“2020.

Цел на проекта: “Закупуване и засаждане на поне 60 дръвчета със средства, получени от

кампания за събиране на стари мобилни телефони и предаването им на фирма за рециклиране.”

Защо избрахте тази кауза?

“Природата е от съществено значение. Това е нашият начин да допринесем за нейното опазване. За изработването на кутиите използваме стари кашони – това е бонус екологичен ефект. Съвместната работа на екипа и партньорите създава около каузата общност – това е социален ефект. Също социален ефект е, че се привлича общественото внимание върху екологичните проблеми, липсата на достатъчно зелени площи, че се популяризира детския доброволчески труд и даваме добър личен пример.”

Устойчивост на проекта – какъв дългосрочен ефект предвиждате?

“Предвиждаме в началото на всяка година да започваме събиране на телефони и всяка есен да засаждаме дръвчета. Дългосрочен ефект – допринасяме за по – добър въздух и за озеляването.”