Стипендии

Конкурс за стипендии XIX издание “Постигам по-висок успех” 2021/2022

600x480 pxl 21 22Конкурсът се осъществява в партньорство и с подкрепата на на:

Euroins 20yrs

 

 

Кой може да кандидатства?

  • Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи
  • Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи

Колко стипендии се отпускат?

През 2021/2022 учебна година ще изплати 11 броя годишни стипендии на ученици и студенти.

Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-ти клас:

  • с успех над 5.50 – годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно, 9 месеца/
  • с успех над 5.00 – годишна стипендия 550 лв. /по 50 лв. месечно, 9 месеца
  • за студенти първокурсници – 3 бр. общо 900 лв. /по 100 лв. месечно, 9 месеца/
    /Стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2021 – юни 2022 г./

Как се кандидатства?

Творческа задача:
Каним ви да разсъждавате върху мисъл от известен философ, писател и поет. Напишете есе на тема: „Нашата главна нужда е от някой, който да ни вдъхновява да бъдем това, което знаем, че можем да бъдем.“ Ралф Уолдо Емерсън Текстовете да бъдат в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит. Споделяйте вашите мисли, това е важно за нас. Конкурсът не е литературен 🙂

Възможно е да ни изпратите лично написано стихотворение, провокирано от темата или кратък текст отговор как разбирате тази мисъл, съпроводен от авторска картина по темата.

I етап – 27.09 до 10.10.2021 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ

За учениците са необходими:

• Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от предходната учебна 2020/2021 г.
Попълнен въпросник
Декларация за поверителност на личните данни
• Изпълнена творческа задача
• Документ от личен ръководител от институцията, в която живее кандидатът и контакт – телефон и имейл на ръководителя/

За студентите са необходими:

• Уверение за записан I семестър 2021/2022 г.,
• Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на средно образование
Попълнен въпросник
Декларация за поверителност на личните данни
• Изпълнена творческа задача
• Документ от личен ръководител от институцията, в която сте живели до този момент/или контакт – телефон и имейл на ръководителя/

Документите можете да изпратите на konkursi@blagotvoritel.org или лично на адрес София, ул. „Панайот Волов” № 11, партер, офис 2
При възникнали въпроси, свържете се с нас на телефон 0885 414 038 /Станислава Рашева/

Краен срок за получаване на пълен комплект документи 10-ти октомври /документи, получени след тази дата няма да бъдат разгледани/

Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 12-ти октомври в сайта www.blagotvoritel.org.

II етап –  12-ти – 14-ти октомври 2021 г. ИНДИВИДУАЛНО ИНТЕРВЮ – СЪБЕСЕДВАНЕ

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” и жури – по телефон.

Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на 15-ти октомври 2021 в сайта на фондация Благотворител в рубрики – новини и конкурси.