Актуално Програми публикации

Заключителна конференция

BIG novina 1435134296221На 09.06.2015г. в СОУ ”Христо Ботев” с. Горна Малина се проведе заключителна конференция за популяризиране на дейностите и резултатите от проект „Училището – място за толерантно общуване” в партньорство с фондация „Благотворител”. Проектът се финансира от ЦОИДУЕМ. Конференцията откри г-жа Пенка Лазарова – ръководител на проекта и председател на УС на фондация „Благотворител”.

Тя представи пред аудиторията целите и дейностите на проекта, както и постигнатите резултати. Лекторите на трите клуба Вилма Начева – клуб „Добродетели”, Таня Гергушка – клуб „Млад еколог” и Анелия Димитрова – клуб „Нрави, обичаи, традиции и творчество” презентираха дейностите си, споделиха трудности, с които са се сблъсквали през годината и интересни истории, които остават „скрити” за много колеги, но вдъхновяват за нови предизвикателства. След докладите на лекторите се проведе дискусия, в която участие взеха г-жа Зоя Соколова – експерт по проекта и учители от училището. Конференцията завърши с пожелания за нови проекти и съвмест