Актуално Програми публикации

“Здраве от природата”

лДнес 5-ти юни е международно признат ден на ОКОЛНАТА СРЕДА.??????
Опазването на околната серда е основна мисия на човека. В конкурса “Млад Благотворител” 2020, получихме 21 проекта с екологична тематика от общо 54, останалите 23 проекта се поделят на другите две теми съхраняване на музикалното ни наследство и грижа за деца или възрастни хора.

Тази кратка статистика, ясно показва, че учениците разбират важността на темата и имат желание да променят тъжните глобални статистики за замърсяването и унищоженията, причинени от човекът.

Днес ви представяме проекта, получил 2-ро място в националния конкурс “Млад Благотворител”.
“Здраве от природата” е авторски проект на ученици от село Горна Малина, с основен мотиватор и подкрепа в лицето на Вилма Начева – ст. учител и педагогически съветник.

“Целта на проекта е да се създаде зелена зона /опитно зеленчуково поле/ и да се изгради кът за здравословно хранене на териториятана СУ “Христо Ботев”, с. Горна Малина, обл.Софийска.

Със създаването на зелената зона за зеленчуци и билки ще поставим началото на нашата зелена революция, за по-добра среда и по-екологичен начин на живот. Изграждането на специален кът на здравето да се превърне в любимо място за ученици и преподаватели.”

Журито за проекта: “Добре планиран проект, дългосрочен, ще научи децата на трудови навици и отговорност… В ежедневието си децата от различни възрастови групи ще наблюдават и активно ще участват в процеса на отглеждане на продукти, с които ще се хранят и ще научават каква полза има от тези продукти за техния организъм…”

#младблаготворител