2-ро място “Мисля със сърцето си”

2-ро място “Мисля със сърцето си”

  • 2-ро място „Мисля със сърцето си“ – ученици от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии гр. Ямбол
  • Класирани с 231 точки
  • Спечелено финансиране: 1200 лв.
  • Категория: Грижа за деца/младежи, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда

За проекта

Екипът на проекта:

Ученици от Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в гр. Ямбол Екипът, който работи по изпълнение на дейностите е съставен от петима ученици, трима  дванадесетокласници и две осмокласнички. Атанас Стефанов, Божко Стефанов, Виктория Илиева, Зорница Димитрова, Дарена Димитрова

Целта на проекта e:

Да организираме три благотворителни изложби на картини, нарисувани от нас, в Младежки дом – гр. Ямбол, Художествена галерия- гр. Ямбол и община Тунджа. Участие със свои картини в тях ще вземат и ползватели на социалните услуги на двата центъра за настаняване от семеен тип в града и защитено жилище за младежи с увреждания, както и деца, лишени от родителски грижи, които Сдружение „Операция „Плюшено мече“ ще ни препоръча или ще адресираме своето предложение за участие към самото сдружение. Изборът на участниците ще бъде осъществен чрез конкурс, обявен от нас, инициаторите. Предвиждаме една трета от събраните средства от изложбите да бъдат предоставени на ползвателите на социални услуги като награден фонд, който предвижда грамоти и парични премии за първите три места (журирането ще извърши учителят по изобразително изкуство Таня Иванова, Христо Атанасов – бивш възпитаник на ПГЛПЕХТ -гр. Ямбол и Таня Калчева, фотограф и собственик на фото студио), както и суми за поощрение на останалите участници, некласирани на призови места. Останалата част от събраните средства предвиждаме за организиране на екскурзия на децата, които се отглеждат в центровете. Идеята ни е съгласувана с ръководителите на социалните заведения, срещнахме много положителен отклик и уверение за пълно съдействие от тяхна страна. Според предварителните ни проучвания в изложбата ще участват 6-7 младежи, като един от тях ще представи ушит от него гоблен. Останалите ще творят върху бели платна или бели листи, които ще бъдат поставени в рамки. На откриването ще бъдат поканени гости, които са съпричастни и вдъхновени от каузата ни.

Новини