В медиите

Всички домове за сираци – с Интернет свързаност

Интернет клуб ще има до края на следващата година във всеки от общо 70-те домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа в страната. Това е заложено в проекта "В мрежа" на фондация "Благотворител", данни за приключването на чийто първи етап бяха представени на пресконференция в неделя. С интернет