В медиите

„Сътворявам живота си” – един успешен проект на фондация „Благотворител”

По данни на Държавната агенция за закрила на детето от миналата година над 8600 деца са оставени в социални домове за осиновяване. Някои от тях ще имат шанса да растат в семейна среда – у нас или в чужбина, защото има и такава възможност, която дават международните осиновявания. За други