В медиите

фондация “Благотворител” и американката Тереза Колер.

New page5 image11

                           Дарението е плод на общата работа на фондация “Благотворител” и американката Тереза Колер. 25-те деца, които живеят в Центъра за настаняване от семеен тип във Велинград, получиха 5 нови компютърни конфигурации. Дарението е плод на общата работа на фондация “Благотворител” и американката Тереза Колер. От 6 години с програмата

В медиите

Енергия в една посока

New page6 image1

 Стойко Петков Допреди няколко месеца светът на децата от социалните домовете в България не се простираше по-далеч от сградата, в която са настанени, или най-много в града, в който живеят. Сега те знаят какво се случва в Бразилия например, някои от тях дори могат да правят презентации с power point