Актуално Програми публикации

Толерантността

BIG novina 1428324885218

Среща под надслов „Толерантността – хармония в различията” събра членове на детските и младежки парламенти и съвети от страната във Варна. XV-та Национална пролетна сесия на младежките организации се откри на 02.04.15г. и продължи до 5 април, в нея се включиха млади хора от 37 общини. Представители на СОУ"Христо Ботев",