Актуално Програми публикации

Училището – място за толерантно общуване

BIG novina 1436990118222

На 11 юли приключи проект "Училището - място за толерантно общуване" на СОУ "Христо Ботев" с. Горна Малина" и фондация "Благотворител". Финансираща организация е Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът спомогна за развитието на идентичността на децата от етническите малцинства.Чрез разнообразните дейности в клубовете