Месец: септември 2016

Стипендии

XIII издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“

ФОНДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛобявяваXIII издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“II учебен срок/семестър 2017/2018 Кой може да кандидатства? (още…)

Актуално Програми публикации

XII Конкурс за стипендии

BIG novina 1472717359247

XII издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“първи учебен срок/семестър 2016/2017За 12-та поредна година Фондация „Благотворител“ организира стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“, с която насърчава млади хора, постигнали висок успех в училище или университета.Кой може да кандидатства?ученици от 8-и до 12-и клас от цялата страна с нарушено зрение; лишени от