Актуално Програми публикации

Стипендии II срок/семестър

BIG novina 1484898452259

XII издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“втори учебен срок/семестър 2016/2017За 12-та година Фондация „Благотворител“ организира стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“, с която насърчава млади хора, постигнали висок успех в училище или университета.Кой може да кандидатства? ученици от 8-и до 12-и клас с нарушено зрение; лишени от родителски грижи или