Актуално Програми публикации

Стипендии II срок/семестър

BIG novina 1484898452259XII издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“
втори учебен срок/семестър 2016/2017
За 12-та година Фондация „Благотворител“ организира стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“, с която насърчава млади хора, постигнали висок успех в училище или университета.
Кой може да кандидатства?
ученици от 8-и до 12-и клас с нарушено зрение; лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства с успех над 5 за I срок на учебната 2016/2017;
студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства;
Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-и клас:
с успех над 5.50 – 5 бр. по 400 лв.
с успех над 5.00 – 5 бр. по 250 лв.
за студенти първокурсници – 3 бр. по 500 лв.
* стипендиите се изплащат на равни месечни вноски за периода февруари – юни 2017 г.

Как се кандидатства?
Конкурсът се провежда на два етапа, като в първия (до 15.02.2017 г.), кандидатите изпращат документите и есетата си на office@blagotvoritel.org или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4,
а вторият представлява интервю с представител на Фондация “Благотворител”.
Информация за пълния процес на кандидатстване можете да намерите в раздел “Конкурси”