Месец: юли 2017

Актуално Програми публикации

271 педагози – учители по Добродетели

BIG novina 1500615769271

Завърши проект "Колкото повече толкова повече" с 271 нови съмишленици - педагози, преминали семинарно обучение за работа по програма "Добродетели". Проектът беше насочен към разширяване на обхвата на програмата до възможно най-много колеги от детски градини и училища. Това стана възможно след създаването на екип от 8 обучители, които предадоха

Актуално Програми публикации

Различните часове – част II

BIG novina 1500614166270

Второто издание на проект „Часовете, които ни дават сила” се реализира от 01.10.2016 г. до 30.06.2017 г.Повече от 1700 ученици от 6 училища участваха в часове и инициативи, свързани с общочовешките добродетели.Основна цел e да се създадат устойчиви условия за развиване на качествата на характера на деца и младежи от