Стипендии

Конкурс за стипендии  XVII издание “Постигам по-висок успех” 2020/2021

Кой може да кандидатства?

Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи

Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи

Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-ти клас:

 • с успех над 5.50 – 4 бр. годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно/
 • с успех над 5.00 – 3 бр. годишна стипендия 550 лв. /по 50 лв. месечно/

за студенти първокурсници – 3 бр. общо 900 лв. /по 100 лв. месечно/

 • стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2020 – юни 2021 г.

 Как се кандидатства?

 

Напишете есе на тема: “Корабът е на сигурно място в пристанището, но не за това са създадени корабите.” Джон Шед
в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит.

I етап – от 01.10 до 14.10.2020 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ

 За учениците са необходими:

 • Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от предходната учебна 2019/2020 г.
 • Попълнен въпросник
 • Декларация за поверителност на личните данни
 • Лично написано есе по зададената тема.
 • Документ от личен ръководител от институцията, в която сте живели до този момент/или контакт – телефон и имейл на ръководителя/

За студентите са необходими:

 • Уверение за записан I семестър 2020/2021 г.,
 • Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на средно образование 
 • Попълнен въпросник
 • Декларация за поверителност на личните данни 
 • Лично написано есе по зададената тема.
 • Документ от личен ръководител от институцията, в която сте живели до този момент/или контакт – телефон и имейл на ръководителя/

Документите можете да изпратите на konkursi@blagotvoritel.org или лично на адрес София, ул. „Панайот Волов” № 11, партер, офис 2
При възникнали въпроси, свържете се с нас на телефон 0885 414 038

Краен срок 14-ти октомври /документи, получени след тази дата няма да бъдат разгледани/

Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 15-ти октомври в сайта www.blagotvoritel.org.

II етап – на 16-ти октомври 2020 г. ИНДИВИДУАЛНО ИНТЕРВЮ -СЪБЕСЕДВАНЕ

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” и жури – на живо или по телефон.

Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на 17-ти октомври 2020 в сайта на фондация Благотворител в рубрики – новини и конкурси