Стипендии

Конкурс за стипендии  XVII издание “Постигам по-висок успех” 2020/2021

Кой може да кандидатства? Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи Какви са стипендиите?за ученици от 8-и до 12-ти клас: с успех над 5.50 – 4 бр. годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно/ с успех над 5.00 – 3