Актуално Програми публикации

“Сърце на Доброто” за проф. д-р Даниела Тодорова

Pr.Tod BTU

Официален гост във ВТУ "Тодор Каблешков" в деня на дипломирането на над 170 магистри беше Председателят на УС на фондация Благотворител - Станислава Рашева. Два бяха поводите за гостуването. Официално, в присъствието на заместник ректорите, бе подписан договор между ВТУ "Тодор Каблешков" и фондация Благотворител за съвместно съдтрудничество за обучения