3-то място „Еко воини от гимназията“

3-то място „Еко воини от гимназията“

  • 3-то място „Еко войни от гимназията“ – ученици от Природо-математическа гимназия “Акад. Сергей Корольов” гр. Благоевград
  • Класирани с 230 точки
  • Спечелено финансиране: 1000 лв.
  • Категория: /Екология /опазване и грижа за околната среда/

Представяне на проекта

В проектното си предложение те пишат: „Вгледайте се дълбоко в природата и ще разберете всичко за живота по-добре“ – Алберт Айнщайн Докъде можем да стигнем в инструменталното си отношение към природата? Има ли граница агресията и господарстването над използването на природните ресурси от човека? Имаме ли право на безотговорно и арогантно отношение към Земята? Замисляйки се над тези въпроси, решихме да потърсим отговора, като погледнем през друга призма проблемите и да се опитаме през нравствената и моралната ни отговорност на рационални същества да потърсим алтернатива на екологичния нихилизъм. Нашата основна цел е да създадем среда с добри практики за осъзнат екологосъобразен начин на живот в училището и извън него. Ще се опитаме да разгледаме основните екологични проблеми, с които се сблъскваме днес, анализирайки техните причини, последствия и възможни решения. Тази информация ще бъде предоставена на учениците по достъпен и интересен начин. След това младежите ще имат възможност да вземат мерки срещу проблема със съдействието на училището, като ще бъдат организирани множество инициативи и нововъведения. Ще се обърне внимание на глобалните проблеми, както и на тези, които са специфични за страната и региона ни. Дейностите ще имат за цел да стимулират обществените действия и да насърчат активното участие на младите хора в търсенето на устойчиви решения за нашето бъдеще.”

В МЕДИИТЕ:

“Събуди деня” с Давид Калпачки – БНР Благоевград

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101958087/sabudi-dena-s-david-kalpachki 

 

Новини