5-то място „Подай ръка – зарадвай дете“

5-то място „Подай ръка – зарадвай дете“

  • 5-то място „Подай ръка – зарадвай дете“ – ученици от Професионална гимназия по икономика “Георги Стойков Раковски”, гр. Ямбол
  • Класирани с 218 точки
  • Спечелено финансиране: 800 лв.
  • Категория: Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда

За проекта

В своето проектно предложение, учениците пишат:

“Основната ни цел, като хора ангажирани с проблемите и участващи в обществения живот, е да помагаме за благоприятното развитие на децата от Центърът за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Слънце” в град Ямбол. ЦНСТ “Слънце“ е вид социална услуга за деца лишени от родителска грижа. Основната идея на Центъра е отглеждането и възпитанието на децата да се реализира в среда възможно най-близка до семейната. Те имат нужда от същите неща като всички деца – да бъдат обичани, да имат приятели, да се справят добре в училище и да се забавляват. Тъй като нямат възможността да израснат в семейството си, те срещат трудности с тези неща.

С проекта си искаме да намалим броя на изоставените деца, макар да сме наясно, че това не е по силите ни, но и да разпространим приемната грижа и осиновяването. Поставили сме си за задача да помогнем на центъра с ученически пособия, играчки и други необходими вещи”

В МЕДИИТЕ:

Професия “Родител” Деца помагат на деца
публикувано на 14.04.24 в 11:45 Автор: Станислава Раянова

https://bnr.bg/starazagora/post/101976739/mlad-blagotvoritel-deca-pomagat-na-deca

Новини