Програма Добродетели – проекти

„Час по добродетели”

IMG 1380016301192Цел на проекта е да съдейства за духовното и нравственото образование на младежи чрез:

  • обогатяване на професионалната компетентност на педагози за изграждане на творчески личности;
  • изграждане на умения за преподаване и практикуване на общочовешки добродетели у младежи на възраст 14-17 години.

Целева група са 100 учители, които са отговорни за възпитанието на младежите и са важен фактор за тяхното морално и духовно развитие. Проектът ще окаже подкрепа на учителите да намират ефективен път към учениците и да ги окуражават да проявят своите най-добри уникални качества.

Директни ползватели са повече от 1500 ученици /от 24 средни училища от Софийска област/ на възраст от 14 до 17 години, когато се оформя личната и социалната идентичност на човека и е предстояща значимата промяна в начина на живот.

BIG IMG 1350465669292Териториален обхват: в проекта се включват средни училища от: Ботевград, Етрополе, Правец, Своге, Сливница, Драгоман, Годеч, Копривщица, Горна Малина, Костинброд, Божурище, Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман.

Продължителност: проектът бе осъществен в рамките на 10 месеца от 01.09.2012 до 30.06.2013 г.

Партньори: фондация „Обичай това дете”.

Финансиране: фондация „ОУК”.
Проектът предлага семпли, но ефективни стратегии, които фокусират внимание върху основни общочовешки добродетели и тяхното осъзнато практикуване в ежедневието. Проведено бе тридневно обучение на 20 учители от 20 средни училища в София област в гр. Банкя, където участниците се запознаха с методиката за преподаване на 36 добродетели, сред които радост, отговорност, любов, щастие, решителност, смелост, щедрост, прошка, търпение, целеустременост, честност, творчество, съвършенство, чистота… След това учителите сформираха екипи от 6-8 ученици и ги обучиха, за да преподават добродетелите на своите съученици 6 месеца в часовете на класа. Повече от 2000 ученици участваха активно в часовете по добродетели, естествено и уверено споделяха житейския си опит, използваха новите знания, за да бъдат убедителни в дискусиите, търсеха интересни творчески решения по различни казуси.

BIG IMG 1356628444492Бяха проведени 4 еднодневни обучения на 80 учители от ПГ „Георги Сава Раковски” и СОУ „Св. Климент Охридски” в Костенец, СОУ „Неофит Рилски” в Долна баня и СОУ „Христо Ботев” в Ихтиман. В тези училища бе реализиран проект „Работилница за добродетели” и директорите заявиха желание с методиката на преподаване да бъдат запознати повече педагози. Така се гарантира дългосрочна устойчивост на заниманията по добродетели в тези училища.

Постигнати резултати:

  • 20 учители преминаха тридневно специализирано обучение за преподаване и практикуване на добродетели;
  • 80 учители преминаха еднодневно обучение за преподаване и практикуване на добродетели;
  • Над 150 ученици от 20 училища са обучени да преподават добродетелите на своите съученици;
  • Проведени са часове по добродетели във всяко от 20-те училища – минимум по 10;
  • Над 2000 младежи са обучени от своите връстници в часовете на класа за практикуване на добродетели;
  • Обогатен е професионалният опит на учителските екипи за нравствено и духовно възпитание на младежите;
  • Подобрени са взаимоотношения между съученици, ученици и учители в училищата.

Часовете по добродетели се превърнаха в желано и смислено занимание, промениха атмосферата в класовете и в семействата. Част от младежите осъзнато промениха поведението си, осъществиха се много благотворителни инициативи в полза на общностите.

И учители и ученици определиха „Час по добродетели” като най-интересния и смислен проект, който е реализиран в училището им и заявиха готовност да продължат да работят за неговата устойчивост, вдъхновени от постигнатите безспорни резултати.