Програма Добродетели – проекти

Часовете, които ни дават сила 2016/2017

IMG 15015900801110Второто издание на проект „Часовете, които ни дават сила” се реализира от 01.10.2016 г. до 30.06.2017 г.

Основна цел e да се създадат устойчиви условия за развиване на качествата на характера на деца и младежи от 1 до 11 клас в основни и средни училища.
Бяха избрани с конкурс проектите на 6 съществуващи клуба по добродетели в София, Сливница, Костинброд, Самоков и Габрово. Всеки клас започна годината с изработката на правила.
Учениците говореха за добродетели в часовете на класа и в извънкласни занимания. Любов, сътрудничество, работа в екип, прошка, уважение, целеустременост, търпение и радост бяха малка част от темите, представени в много игри, дискусии и благотворителни инициативи.

Ръководителите на клубовете представиха на колегите си и на родителите възможностите на програмата, за да се включат при желание. Участниците в клубовете бяха избрани с конкурс и обучени да представят добродетели пред съучениците си по забавни и интерактивни начини.

Учителите направиха добродетелите част от часовете по история, литература, философия, свят и личност, физкултура, музика и други.

Имаше благотворителни кампании, организирани от децата, които с ентусиазъм събираха средства за избраните каузи. Вдъхновяващи бяха и срещите с други училища и с гости от различни организации.

Повече от 1700 ученици от 6 училища участваха в часове и инициативи, свързани с общочовешките добродетели.

Какво разказват учителите?

„Няма по-красноречив резултат от промяната в говоренето, отношението, действията. За мен трансформацията в поведението и самочувствието на бившия 8 клас е резултат от ясните и прости за прилагане правила, споделени в ръководството за преподаватели в Проект за добродетели. От „Ние сме прости нещастници, боклук, мангали“ до личното убеждение, че са способни да се справят успешно и с по-сложни задачи, стоят около 5 месеца труд и игри. И на финала рози за учителите, които са дали безвъзмездно най-доброто, на което са способни.”
Красимира Миленкова ПГТ„Н .Й. Вапцаров“, гр. Сливница

„Цялостният резултат от реализирането на дейностите е, че проектът съдейства за позитивна промяна във взаимоотношенията между ученици и учители.
Конкретната история, с която се илюстрира промяната е факта, че цялото училище е в здравословни и безопасни постери, послания, табели и рисунки за добродетелите. Една кратка история за приемането, за любовта и за толерантността е, че в голямото междучасие, когато коридорите са много пълни с ученици, един глас извика: „Ей, пазете се, малките идват!“ и изведнъж коридора се опразни, защото всички ученици се отдръпнаха в страните му, а от дъното се зададоха първокласниците – строени и водени от класния им ръководител. Бих посочила отново и дарителските кампании, които бяха мащабни и резултатни.
Лиляна Минкова СУ „Отец Паисий” Самоков

„Участието на 104 ОУ „Захари Стоянов“ в проекта „Доброто в мен и в теб“ в рамките на проект „Часовете, които ни дават сила” по Програма „Добродетели“ спомогна за разглеждане на важни теми от духовното развитие на децата, допринесе за осъзнаване значението на добродетелите в съдържателен аспект, провокира промяна в общуването им в положителна насока. Учителите развиват иновативен подход в преподаване на добродетелите и възпитаване в емоционална интелигентност на своите ученици.”
Румяна Божкова 104 ОУ „Захари Стоянов”

„В 120 ОУ клуб „Добродетели” постави своето начало през 2013 година. Дейностите продължиха да се провеждат и да се разнообразяват през учебните години. Променихме не само част от тематичното съдържание за часовете на класа на учениците от пети до седми клас, а и училищната политика в посока на нравственото развитие на децата. Успях, със съдействието на класните ръководители на среден курс, да запозная родителите на 285 ученици с проекта и да обуча новите попълнения от петокласници в нашия клуб. Провеждането на извънкласните инициативи донесе много вълнение и радост за участниците. Децата имаха много сериозно и отговорно отношение към организацията на изявите.
Ирена Найденова 120 ОУ „Георги С. Раковски“

„Като цяло средата, атмосферата в класа се промени. Подобриха се взаимоотношения между съученици, ученици и учители в училището. Започнаха да спазват правила за общуване, както и да създават такива. Най-важното е, че учениците започнаха да разграничават положителните и отрицателните емоции и започнаха да изразяват по-често положителните страни от характерите си.
Красимира Георгиева СУ „Д-р Петър Берон” Костинброд

„С преподадените добродетели се постигна позитивно отношение на учениците едни към други, подобри се сътрудничеството и взаимопомощта между тях, осъзнаха колко е важно да се поема отговорност за собствените действия и постъпки, изградиха положително отношение и грижа за другите, усвояваха и усъвършенстваха работата в екип. Участието на ученик с проблемно поведение като обучител по проекта му помогна да преосмисли в положителна посока поведението си и негативите му в часовете бяха преустановени.”
Татяна Димитрова ПМГ „Академик Иван Гюзелев” Габрово