Млад благотворител - представяне 2021

ЧЕТВЪРТО МЯСТО: Професионална гимназия по икономика и туризъм “Проф. Д-р Асен Златаров”

ЧЕТВЪРТО МЯСТО: Професионална гимназия по икономика и туризъм “Проф. Д-р Асен Златаров”, Петрич, за проекта “Габрене – импулс за пътешествие в непознатото”. Проектът беше представен и от видео изпратено от екипа ученици.