Млад благотворител – представяне 2021

Млад благотворител - представяне 2021

ПЪРВО МЯСТО – спечели ученикът Иван Гопин, 7. клас в Основно училище “Аверкий Попстоянов“

screenshot-2023-02-15-at-17-44-12

ПЪРВО МЯСТО - спечели ученикът Иван Гопин, 7. клас в Основно училище "Аверкий Попстоянов“, гр. Рила, с проекта "BeeTheChange – да помогнем на пчелите". Проектът беше представен от видео, изпратено да убеди журито, че мисията е значима: https://www.youtube.com/watch?v=VB3_T_WQVxA

Млад благотворител - представяне 2021

ВТОРО МЯСТО: Средно училище за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски”

screenshot-2023-02-15-at-17-44-18

ВТОРО МЯСТО: Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски", Варна, за проекта "Живата вода на Утуля". Проектът беше представен и от видео изпратено от екипа ученици. https://www.youtube.com/watch?v=M49QKlLvkaE

Млад благотворител - представяне 2021

ТРЕТО МЯСТО: ПМГ “Акад. С. Корольов”

screenshot-2023-02-15-at-17-44-27

ТРЕТО МЯСТО: ПМГ "Акад. С. Корольов", Благоевград, за проекта "Събуждащият книги събужда светове". Проектът беше представен и от видео изпратено от екипа ученици. https://www.youtube.com/watch?v=WIEFW4YXrAI

Млад благотворител - представяне 2021

ЧЕТВЪРТО МЯСТО: Професионална гимназия по икономика и туризъм “Проф. Д-р Асен Златаров”

screenshot-2023-02-15-at-17-44-41

ЧЕТВЪРТО МЯСТО: Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров", Петрич, за проекта "Габрене - импулс за пътешествие в непознатото". Проектът беше представен и от видео изпратено от екипа ученици. https://www.youtube.com/watch?v=2K67ZeYALyY

Млад благотворител - представяне 2021

ПЕТО МЯСТО: Средно училище “Юрий Гагарин“

screenshot-2023-02-15-at-17-44-48

ПЕТО МЯСТО: Средно училище "Юрий Гагарин“, Бургас, за проекта "Magical glass”. Проектът беше представен и от видео изпратено от екипа ученици. https://www.youtube.com/watch?v=OTYkzoOkGXI