Млад благотворител - новини 2023

Ето как описват младежите дейността си и плановете за бъдещото развитие на проекта

На 28 февруари беше проведена презентация на тема “Училище без отпадъци”, на която се разказа за рециклирането на пластмаса, хартия, метал и стъкло.

На 13 март беше проведено модно ревю на двора на училището, на което малки и големи ученици представиха своите “костюми”, направени от рециклируеми материали, като между представянето и оценяването имаше кратка информационна пауза, през която водещите предоставиха информация за кампанията за рециклиране на пластмасови шишета.

На 14 и 15 март в часа на класа ученици от всички възрасти се заеха с почистването на училищната зона.

На 17 март се сортираха и поставиха всички пластмасови шишета, събрани по време на инициативата на BG BeActive, в 130L чували. На 18 март чувалите бяха претеглени и финалното тегло на цялата пластмаса възлезе на 212,3kg, като те бяха дарени за кампания на община Кърджали.

Започна творческият конкурс сред учениците за създаване на кошчета за разделно събиране в училището.

Очаква се следващата инициатива за рециклиране да бъде за хартия и алуминиеви кенчета. Събраните средства от нея ще бъдат използвани за закупуването на кошове за рециклиране в училището. Приканваме всички активно да участват и в нея, защото заедно можем всичко!