Млад благотворител - новини 2023

Ето как описват младежите дейността си и плановете за бъдещото развитие на проекта

8

На 28 февруари беше проведена презентация на тема "Училище без отпадъци", на която се разказа за рециклирането на пластмаса, хартия, метал и стъкло. На 13 март беше проведено модно ревю на двора на училището, на което малки и големи ученици представиха своите "костюми", направени от рециклируеми материали, като между представянето