Актуално Програми публикации

Фондация Благотворител засиява с нова сила

Novina15Read the text in English

Лятото освен време за почивка е и период за съзряване на идеи, както и възможност да се даде тласък за новите инициативи, които предстоят. През месеците юли и август фондацията напълни дробовете си с нов дъх, а това на делови език означава, че за целите и дейностите на фондацията е дарена сума, която ще даде възможност да се правят нови добри дела.

Поводът е частно събитие на учредителя на фондацията Стойко Петков, който покани свои приятели, партньори, колеги да участват в кампания за набиране на средства в две каузи: първата е подкрепа за развитие на дейността на младежка формация „Бански старчета“, а втората подпомагане и разрастване на конкурс „Млад Благотворител“, който е за проекти на ученици в лично избрани от тях доброволчески мисии.

Дарителите имаха възможност да изберат кауза или да дарят сума, която се разпределя между двете каузи.

 

Събраната сума за двете каузи възлезе на 28 686 лв. От името на екипа на фондация Благотворител и по-специално от името на Стойко Петков изказваме нашата дълбока благодарност на включилите се в кампанията!

Ръководителят на младежка формация „Бански старчета“, Атанас Янчовичин получи събраната сума от 10 710.65 лв. Това дарение ще послужи за следните направления на дейността: издаване на албум, с проектно име „Песента на планината“, заснемане на видеоклипове, закупуване на народни носии, закупуване на инструменти за фолклорни изпълнения.

С това дарение фондация Благотворител застава зад каузата да се съхраняват и предават музикалните ни традиции. В „Бански старчета“, ние виждаме как възрастните, опитни, талантливи певци и музиканти предават своето богатство в ръцете и сърцата на деца, на младежи, които обучават. Това е живата диря, която ни пази в духа си да оставаме българи. Надяваме се това явление да е трайно и никога да не спира предаването от ръце в ръце фолклорно наследство не само в тази музикална формация, но и в много други точки на будни и талантливи музиканти.

Относно сумата, която беше събрана за проекта „Млад Благотворител“, тя е 17 976 лвева.

Този проект има много лица, колкото са идеите и проектите на учениците, които успеем да спонсорираме. „Млад Благотворител“ е конкурс за благотворителни инициативи на ученици от 7-ми до 12-ти клас. С тази инициатива възпитаваме децата от ученическа възраст да бъдат съпричастни, като търсят и намират доброволчески каузи, създават проекти за тях и ги реализират. Как точно ще бъде оползотворена тази сума, ще осветляваме постепенно с развитието на конкурса и проектите, които избере журито.

„Млад Благотворител“ е възможност ученици от цялата страна да представят идея за благотворителна кауза, с която могат лично да допринесат за доброто на обществото.

В подкрепа на убеждението ни, че това е работеща идея и мощен способ да провокираме тийнейджърите да намерят своята добра страна и да я вложат заедно със свободното си време в полза на другите, ние можем да представим проектите от три изминали години, в които ученици работеха и постигаха успехи, с финансовата помощ на фондация Благотворител.