Програма Добродетели – проекти

Изкуството да общуваме

IMG 15048812411112

Проектът е част от програма “Добродетели” и целта му е да бъдат обогатени възможностите за практическо прилагане на програмата, както и да се осигури устойчивост на заниманията по добродетели в училища/детски градини.

“Изкуството да общуваме” се реализира в две допълващи се направления. От една страна бе дадена възможност за устойчивост и методическа подкрепа на 10 учебни заведения, в които е имало обучения по предишни проекти. Училища и детски градини кандидатстваха с малки проекти за провеждане на поне 10 занимания по добродетели през учебната година. Бяха одобрени проектите на Бисерка Зашева от ДГ „Здравец” Костенец, Емилия Владева от ЕГ „Хр. Ботев” Кърджали, Велина Кръстинкова, от Национална Априловска Гимназия Габрово, Красимира Миленкова от ПГТ „Н. Й. Вапцаров” Сливница, Ирена Найденова от 120 ОУ „Г. С. Раковски”, Красимира Георгиева от СУ „Д-р Петър Берон” Костинброд, Лилия Дикова от 104 ОУ „Захари Стоянов” София, Пламен Пачелиев и Виргиния Хорчева от ОУ „Хр. Ботев” с. Боино и Божидарка Катарджиева от СУ „Летец Хр. Топракчиев” Божурище. През учебната година повече от 1300 деца участваха в часове по добродетели.

Другата основна дейност бе да създадем методически и практически материали на база опита ни досега. За целта поканихме трима учители с дългогодишен опит в преподаване на общочовешките добродетели. Така създадохме два наръчника “Уроци за сърцето” с разработени уроци за учители на деца в предучилищна и в начална училищна възраст. Това е възрастта, в която се формира емоционална интелигентност у децата – оформя се характерът, изграждат се възприятията за света, разширяват се взаимоотношенията с хора извън семейната среда. Книгите могат да се намерят в разпространителската мрежа и онлайн.
Създадохме сайта www.dobrodeteli.bg в помощ на учителите.

Срок за изпълнение: 01.09.2017 г. – 31.10.2018 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на фондация “ОУК” и частни дарители.