Програма Добродетели – проекти

Колкото повече, толкова повече

IMG 14760843201108Основната му цел бе да създадем екип от обучители, които да работят за разширяване обхвата на програма „Добродетели” в подкрепа на нравственото и духовното развитие на деца и младежи. Търсехме педагози, мотивирани да преминат специализирано обучение за преподаване на общочовешките добродетели, след което да провеждат обучения, семинари и открити уроци. Така достигнахме до посланиците на програмата. Учители, които я прилагат от години и са я превърнали в част от практиката си.

Продължителност: 11 месеца от 01 август 2016 г. до 30 юни 2017 г.

Териториален обхват: в проекта бяха включени 50 училища и детски градини от цялата страна.

Постигнати резултати: 8 педагози, превърнали се в обучители по методиката на програмата; 50 учебни заведения, запознати с ползите от интергиране на добродетелите в учебната система; в 22 от тях са проведени семинарни обучения на педагогическите колективи и открити уроци с общо около 900 ученици и безброй споделени мигове на задълбочена работа върху методите за развиване на значимите качества на характера – добродетелите.

BIG IMG 14744463104108BIG IMG 14744463105108