Стипендии

Конкурс за стипендии “Постигам по-висок успех” 2023/2024

Вече 20 години подкрепяме с месечни стипендии ученици в гимназията и студенти в 1-ви курс, които са лишени от родителски грижи. Имахме привилегията да видим как израстват подкрепените от нас ученици и се превръщат в отговорни и успешни личности и добри хора.

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срокове за кандидатстване

I етап – 13.09 до 9. 10. 2023 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ

Краен срок за получаване на пълен комплект документи 10-ти октомври /документи, получени след тази дата няма да бъдат разгледани/

Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 10-ти октомври в сайта www.blagotvoritel.org.

II етап – От 10-ти до 13-ти октомври 2023 г.

С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” и жури – по телефон /СЪБЕСЕДВАНЕ./

Имената на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на 16-ти октомври 2023 в сайта на фондация Благотворител в рубрики – новини и конкурси.

 

 

Кой може да кандидатства?

  • Ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи
  • Студенти първокурсници, лишени от родителски грижи

Младежите, които кандидатстват могат да бъдат: живеещи в институция или такива, които при починали двама родители са на грижата на възрастни свои роднини или познати /баба, дядо, друг жив роднина/

*За учениците, които живеят с приемни родители не предвиждаме стипендия, надяваме се там грижата за децата да е родителска.

 

 

Какви са стипендиите?

Имаме удоволствието да ви съобщим, че размерите на стипендиите по програма „Постигам по-висок успех” за 2023/2024 са с увеличени суми.

  • за ученици от 8-и до 12-и клас:
    • с успех над 5.50 – годишна стипендия 1080 лв. /по 120 лв. месечно, 9 месеца/
    • с успех над 5.00 – годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно, 9 месеца
  • за студенти първокурсници:
    • годишна стипендия 1350 лв. /по 150 лв. месечно, 9 месеца/

/Стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври 2023 – юни 2024 г./

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатстването става като кандидатите изпратят “Творческа задача” и пакет документи.

Изискване за “Творческа задача”

Каним ви да разсъждавате върху една мисъл на великият немски откривател, теоретик, философ и писател Алберт Айнщайн.

Напишете есе на тема:

„Никога не се проваляш, докато не спреш да опитваш.” – Алберт Айнщайн

Текстовете да бъдат в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/. Високо ще оценим есета с авторски почерк и включени примери от личен опит. Споделяйте вашите мисли и опит, това е важно за нас. Конкурсът не е литературен.

Ако имате талант, възможно е да ни изпратите в допълнение към есето лично написано стихотворение, провокирано от темата или авторска картина по темата, ако искате можете и да ни изпеете или изсвирите нещо. 😊

 

I етап – 13.09 до 9. 10. 2023 г. КАНДИДАТСТВАНЕ С ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ

За учениците са необходими:

• Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от предходната учебна 2022/2023 г.

• Попълнено представяне – Изтегли формуляр ТУК

• Декларация за поверителност на личните данни /под 16 години, попълва се от попечителя – Изтегли и попълни

• Декларация за поверителност на личните данни/ над 16 години- Изтегли и попълни / Deklaraciq za informirano saglasie – пълнолетни/

• Изпълнена творческа задача /Есе по посочената тема/

• Кратка бележка с препоръка от личен ръководител от институцията, в която живее кандидатът и контакт – телефон и имейл на ръководителя/ или кратко писмо от възрастният, който е поел грижите за детето при отсъствие на родители /баба, дядо, друг роднина или близък/

 

За студентите са необходими:

• Уверение за записан I семестър 2023/2024 г.

• Снимка на страница/и от Диплома с общ успех от завършване на средно образование

• Попълнено представяне – Изтегли формуляр ТУК

• Декларация за поверителност на личните данни – Изтегли и попълни /Deklaraciq za informirano saglasie – пълнолетни/

• Изпълнена творческа задача /Есе по посочената тема/

• Кратка бележка с препоръка от личен ръководител от институцията, в която живее/живял кандидатът и контакт – телефон и имейл на ръководителя/ или кратко писмо от възрастният, който е поел грижите за младежът при отсъствие на родители /баба, дядо, друг роднина или близък/

 

Документите изпратете на e-mail konkursi@blagotvoritel.org

При възникнали въпроси, свържете се с нас на телефон 0885414038 /Станислава Рашева/

Краен срок за получаване на пълен комплект документи 9-ти октомври /документи, получени след тази дата няма да бъдат разгледани/