Млад благотворител - представяне 2019

Не е трудно да бъдеш добър – СГСАГ „Христо Ботев” и НГПИ „Свети Лука” София.

„Смятаме, че благотворителността, която сме избрали, ще бъде полезна както за възрастните хора, така и за нас. Те ще бъдат подкрепени, изслушани и разбрани, а ние ще черпим мъдрост и поуки. Всички ще обменим ценен опит. Ние сме изключително мотивирани за тази благотворителност, защото можем да покажем, че се интересуваме от обществото и искаме то да се развива, но да не забравяме съветите на нашите родители, баби и дядовци.”

Регламента включва трите проекта, победители в конкурса да организират дарителска кампания, за да осигурят още 10% от бюджета за каузата, която ще се осъществи до края на учебната година.