Млад благотворител – представяне 2019

Млад благотворител - представяне 2019

Не е трудно да бъдеш добър – СГСАГ „Христо Ботев” и НГПИ „Свети Лука” София.

screenshot-2023-02-15-at-18-41-54

„Смятаме, че благотворителността, която сме избрали, ще бъде полезна както за възрастните хора, така и за нас. Те ще бъдат подкрепени, изслушани и разбрани, а ние ще черпим мъдрост и поуки. Всички ще обменим ценен опит. Ние сме изключително мотивирани за тази благотворителност, защото можем да покажем, че се интересуваме

Млад благотворител - представяне 2019

Здрав дух в здраво тяло – ПГАВТ „А.С.Попов“ София

screenshot-2023-02-15-at-18-42-00

„Избрахме тази кауза, защото смятаме че е от изключителна важност да работим в посока подобряване на физическата култура на младите хора, както и сформиране на здравословни навици на живот чрез повече движение и спорт. В района, в който се намира нашето училище има и три основни училища, като нито в

Млад благотворител - представяне 2019

ПОБЕДИТЕЛ Направи добро – съхрани българското – създай бъдеще! – МГ „Баба Тонка” Русе

screenshot-2023-02-15-at-18-42-06

„Читалищата са средище на български традиции и европейски ценности. България е единствената държава в света, в която читалището е място, където по-възрастните членове на обществото предават културното наследство на младите. Ще се опитаме да създадем бъдеще на културната институция и да послужим за пример с благородната си мисия. “ https://www.youtube.com/watch?v=jJI9TxU4Mqk

Млад благотворител - представяне 2019

ПОБЕДИТЕЛ Мостове към доброто – ГПЧЕ „Васил Карагьозов” Ямбол

screenshot-2023-02-15-at-18-42-12

„Целта на проекта е да помогнем да хората от различните поколения и етноси да общуват, да се разбират, да откриват пътищата един към друг. Да направим така, че възрастните да излязат от самотата и социалната изолация, а децата да се докоснат до красотата на българската народна традиция... Защото мостовете между

Млад благотворител - представяне 2019

ПОБЕДИТЕЛ Празниците с баба и дядо – топли и вкусни – ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково

„Отчитайки неизбежните промени в света около нас, динамичността и мобилността на днешния свят, изучаването на празниците, обредите и ритуалите е път към запазване и връщане на редица традиционни ценности. Възрастните хора останаха единствените пазители на народните ни традиции. В същото време голяма част от тях са самотни и по неволя