Програма Добродетели – проекти

Опознавам себе си

IMG 1319617087190Цел на проекта: да осигури подкрепа на младежи, израстващи без родителски грижи, за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот чрез подходящ психологически тренинг.

Конкретни цели: осигуряване на възможност за осъзнаване, анализ и разчупване на съществуващи предразсъдъци по отношение на собствената личност;

  • развитие на умения за справяне и усвояване на нови поведенчески модели.
  • създаване на предпоставки за повече активност при себеосъществяването.

Целева група: младежи и девойки с различен социален статус и етнически произход на възраст между 16 и 18 години от домовете “П. Р. Славейков”, “Христо Ботев” и “Асен Златаров” и SOS Детски селища в София.

Начало: април 2007 г.

Резултати: младите хора изследваха стереотипите на поведение, които им пречат да осъществяват най-доброто, заложено в тях; усвоиха нови поведенчески модели, които им помагат да се справят с дискримминационното поведение в социалната среда; придобиха умения активно да общуват и да се себеизразяват, да представят своите силни страни; научиха се да поемат отговорност за своя осъзнат избор; повишиха своята самооценка. Всеки един от участниците в тренинга си постави близки цели и определи конкретните стъпки за постигането им.

Развитие: проектът се изпълнява с нови групи участници от домовете в София, Брацигово и Стара Загора.