Млад благотворител - представяне 2019

ПОБЕДИТЕЛ Направи добро – съхрани българското – създай бъдеще! – МГ „Баба Тонка” Русе

„Читалищата са средище на български традиции и европейски ценности. България е единствената държава в света, в която читалището е място, където по-възрастните членове на обществото предават културното наследство на младите. Ще се опитаме да създадем бъдеще на културната институция и да послужим за пример с благородната си мисия. “