Програма “Постигам по-висок успех” 2024/2025

Натиснете тук за Дарение в ЕВРО

Програма “Постигам по-висок успех” 2024/2025

25502,00 лв. от 50000,00 лв.
3 месеца до края

Описание

ПРОГРАМА: Подкрепа за деца лишени от родителски грижи

Цел на проекта: да стимулира усилията и стремежа към знания на ученици с висок успех от 8-и до 12-и клас и студенти, лишени от родителски грижи.

Стипендиантската програма подкрепя и поощрява учениците да са успешни, но фондацията оказва морална, приятелска и менторска подкрепа на “своите” ученици и студенти.
Основната функция на този проект е да докаже на учениците и студентите, че техният успех е важен и има кой да им се възхити и да повярва в бъдещето им.