Програма “Социална и професионална адаптация” 2024/2025

Натиснете тук за Дарение в ЕВРО

Програма “Социална и професионална адаптация” 2024/2025

200,00 лв. от 11000,00 лв.
1 месец до края

Описание

В края на 2004 г. фондация “Благотворител” създаде своя първи проект. Вниманието бе фокусирано към деца, лишени от родителски грижи, които живеят и се възпитават в социални домове. В 60 заведения из цялата страна по данни на ДАЗД израстват 4717 деца на възраст между 7 и 18 години, откъснати от външната среда, с по-ниско самочувствие и вяра във възможностите си. Това е пречка за тях да изявят действителните си способности и да се приспособят пълноценно към живота извън институцията.