Програма Добродетели – проекти

Сътворявам живота си

img 1309764092177Цел на проекта: да осигури подкрепа на израстващи без родителски грижи младежи за качествена социална адаптация при прехода от институционален към самостоятелен начин на живот.

Конкретни цели:

  • усвояване на професионални знания и умения, които да съдействат за ефективна трудова реализация и успешна социална интеграция;
  • осигуряване на възможност за осъзнаване, анализ и разчупване на основни вярвания и предразсъдъци по отношение на собствената личност и създаване на предпоставки за повече активност при себеосъществяването;
  • развитие на умения за справяне и усвояване на нови поведенчески модели за успешна интеграция в обществото;
  • изграждане на умения за самостоятелно търсене на подходяща работа;
  • създаване на портфолио с практически умения за писане на автобиография и мотивационно писмо и за адекватно поведение при интервю с работодател.

IMG 1309763898677Целева група: 30 младежи и девойки с различен социален статус и етнически произход на възраст 16-18 години от ДДЛРГ “Петко Р. Славейков”, “Асен Златаров”, Христо Ботев” и SOS Детски селища в София и дом “Лудогорие” в Исперих.

Етапи: проектът постига поставените цели чрез 3 основни обучителни модула. “Опознавам себе си” е тридневен психологически тренинг за личностно развитие на младежите. В “Моята професия” са включени дейности за професионалното развитие на младите хора с избор на подходящ професионален курс и провеждане на обучение. Успешно завършилите курсовете получават удостоверения, които дават безспорно предимство за намиране на подходяща работа. “Търся работа” е двудневно обучение за изграждане на умения за активно поведение на пазара на труда.

Времетраене: проектът е с продължителност 8 месеца и се изпълнява от 01.10.2008 г. до 31.05.2009 г.

Финансиране: проектът е на обща стойност 27 055 лв., от които 25 701 лв. са държавно финансиране от Републиканския бюджет за 2008 г. по Постановление № 174 на Министерски съвет от 15 юли 2008 г.

Резултати: в рамките на проекта 30 млади хора от домовете за лишени от родителски грижи деца в София и Исперих преминаха професионална подготовка в следните курсове: шофьорски, готварски, сервитьорски, козметични, езикови, кандидатстудентски по математика и компютърна грамотност; придобиха умения за активно поведение на пазара на труда; определиха своите близки цели и конкретните стъпки за постигането им.

Издаден бе Наръчник за планиране и реализиране на успешна кариера, който бе предоставен и на младежи от други домове в страната.