Програма Добродетели – проекти

Търся работа

IMG 1363776688195Цел на проекта: да осигури подкрепа на израстващи без родителски грижи младежи за качествена професионална адаптация чрез изграждане на умения за активно поведение на пазара на труда.

Конкретни цели:

  • повишаване на познанията за същността на различни видове професии
  • осъзнаване на личната отговорност в планирането на професионалния избор;
  • изграждане на умения за подготовка на документи за работа и за интервю с работодател.

Целева група: младежи и девойки с различен социален статус и етнически произход на възраст между 16 и 18 години от домовете “П. Р. Славейков”, “Христо Ботев” и “Асен Златаров” и SOS Детски селища в София.

Начало: април 2007 г.

Развитие: проектът бе изпълняван с различни групи участници от домовете в София, Брацигово, Стара Загора и Долна баня.

Резултати: младежите придобиха познания за различни видове професии и за тенденциите на трудовия пазар; осъзнаха своята отговорност в планирането на бъдещата професионална реализация; изградиха умения ефективно да използват различни източници за търсене на подходящи работни места; изготвиха автобиографии и мотивационни писма; придобиха умения за представяне на интервю с работодател; разшириха познанията си за основни правила на трудовото законодателство. Обучението подпомогна младите хора да изберат подходящ професионален курс.