Програма Добродетели – проекти

В мрежа

IMG 1491214567155През 2005 г. фондацията създаде със свои средства първия компютърен и интернет клуб с 4 PC конфигурации в Дом за деца “П. Р.Славейков” в София. Така бе поставено началото на проекта “В мрежа”.

Цел: да се предостави възможност на израстващи без родителски грижи деца от 7 до 18 години да получат достъп до новите информационни технологии и Интернет, за да преодолеят социалната изолация, в която живеят.

Териториален обхват: организирани са 21 интернет клуба в домовете в София, Разлив, Долна баня, Брацигово, Исперих, Доганово, Благоевград, Якоруда, Пловдив, Стара Загора, Асеновград, Велинград и Нови хан.

Резултати: съобразно нуждите на всеки дом са доставени компютърни конфигурации и допълнително оборудване, компютрите са свързани в мрежа, изградени са интернет връзки, осигурява се редовна сервизна поддръжка, провежда се обучение на децата и на желаещите педагози за работа с основни компютърни програми.

IMG 1309768996555Вече над 1400 деца имат достъп до Световната мрежа и могат да общуват помежду си чрез сайта на проекта www.vmreja.com
Проектът получи одобрението на Министерството на образованието, младежта и науката и на Държавната агенция за закрила на децата, подкрепата на Българска асоциация за информационни технологии и на фирми, които дариха употрабявани компютри и монитори.

Голям успех за екипа и признание за значимостта на “В мрежа” бе дарението на Microsoft на софтуерни продукти през април 2010 г. Досега в 8 от домовете са инсталирани Office2003, Office 2007, Office 2010, Windows XP Professional.