Млад благотворител - представяне 2021

ВТОРО МЯСТО: Средно училище за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски”

ВТОРО МЯСТО: Средно училище за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски”, Варна, за проекта “Живата вода на Утуля”. Проектът беше представен и от видео изпратено от екипа ученици.