Месец: юни 2006

В медиите

Всеки дом за сираци с интернет

До края на 2007 г. във всеки дом за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи да има интернет клуб. Това предвижда проект "В мрежа" на Фондация "Благотворител".Целта на проекта е да подпомогне децата от домовете да получат достъп до съвременна компютърна техника и да развият компютърни умения, съобщиха от

В медиите

Компютри във всеки дом за сираци

Всеки дом за сираци да има интернет клуб, предвижда проект "В мрежа" на фондация "Благотворител". Чрез форум на специално създаден уебсайт пък младежите ще обменят информация помежду си, както и ще могат да получават такава от психолози. Вече с компютри са обзаведени социалните домове в София-град и София-област. Към момента