В медиите

фондация “Благотворител” и американката Тереза Колер.

New page5 image11

                           Дарението е плод на общата работа на фондация “Благотворител” и американката Тереза Колер. 25-те деца, които живеят в Центъра за настаняване от семеен тип във Велинград, получиха 5 нови компютърни конфигурации. Дарението е плод на общата работа на фондация “Благотворител” и американката Тереза Колер. От 6 години с програмата