Месец: февруари 2019

Актуално Програми публикации

Търсим нов човек в екипа

Пъзел

Координатор Проекти Фондация „Благотворител” е с обществената ангажираност към проблемите на деца и млади хора. Повече от 10 години организацията активизира творческия потенциал на хората, които подкрепя и работи за утвърждаване на общочовешките нравствени ценности. (още…)

Актуално Програми публикации

Политика за защита на личните данни

Този нормативен документ за защита на личните данни указва начина, по-който фондация „Благотворител“, вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ИН № 131272309, ИН по ЗДДС № BG131272309, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Черно море” № 4, имейл: office@blagotvoritel.org,

Актуално Програми публикации

Политика за използване на “бисквитки”

Настоящата Политика относно бисквитките се отнася до www.blagotvoritel.org, наричан по-долу за краткост „Уеб сайт“, който се управлява и поддържа от фондация „Благотворител“, вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ИН № 131272309, ИН по ЗДДС № BG131272309, със седалище и адрес на управление

Стипендии

„Постигам по-висок успех“ II учебен срок/семестър 2018/2019

XV издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ Спечелилите стипендии II учебен срок/семестър 2018/2019 Тази година в конкурса "Постигам по-висок успех" кандидатстваха много будни и умни ученици и студенти. Общо 33-ма кандидати ни изпратиха есе на тема "Какво научавам от грешките си". С повечето кандидати проведохме интервю в телефонен разговор.