Месец: януари 2020

Актуално Програми публикации

Обучение на учители в район Красно село

Марина януари

Днес се проведе обучение на учители, директори, логопеди, които работят в различни детски градини в район Красно село. Инициатор за тази съботна среща е Красимира Ваклинова - Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) - район "Красно село" - СО, която предложи на

Актуално Програми публикации

За каузите и критериите в “Млад Благотворител”

Untitled design

За четвърта поредна година фондация Благотворител провежда национален конкурс "Млад Благотворител". Това е конкурс, който дава възможност на активните ученици от 7. до 12. клас да превърнат своя идея в проект, с който да кандидатстват за финансиране от фондацията. Конкурсът 2020 година се осъществява в партньорство и с подкрепата на