Млад благотворител - Жури 2023

Д-Р Миглена Дамянова – жури 2023

д-р Миглена Дамянова е старши учител по философия и гражданско образование в МГ „Баба Тонка“ Русе.
Магистър по право, магистър социална философия. Защитава научна степен „доктор” по научна специалност 2.3 „Философия на правото и политиката“.
Има над 20 години стаж като учител и вдъхновител.

Като Председател на областна комисия за оценяване на проекти на Национална олимпиада по „Гражданско образование“ е съдействала да се реализират множество проектни идеи, свързани със социална ,здравна, екологична проблематика, а също и проекти съсредоточени върху различни каузи като изграждане на междукултурна толерантност и правна грамотност сред младите хора.

Като ръководител на доброволчески проекти на ученици, довежда учениците до отличия като победители в конкурси, трикратно екипи ученици от МГ „Баба Тонка“ Русе печелят първите места на поредни издания на конкурс „Млад благотворител“.

Мотивира учениците си да участват в олимпиади по философия и гражданско образование. Награждавана е за висок професионализъм и отговорност при подготовка на ученици за участие в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование шест поредни години. Нейни ученици печелят редица национални и международни конкурси в областта на гражданското образование.

ИНТЕРВЮ

– Кои са проектите, които истински те впечатлиха от кандидатите в изданието на конкурс „Млад Благотворител 2023“?
– Всеки проект е начин на изява, личностно развитие и подготовка на младежите за социална реализация.
Моите фаворити са: „Добре дошли в страна Финансия“ и „Катерина мома по света“. Интригуващи заглавия, проекти с идеи, търсене на положителни промени в съществуващата среда, възможност за реализирани дейности и екипно участие.

– Какво не им достига на учениците да създадат „блестящ“ проект с кауза? Какви са Вашите конкретни съвети в тази посока?
– Националният конкурс „Млад благотворител“ е повече от състезание. Форум,с изява на компетентности, коректив на поведението у младите хора, и не на последно място, кореспондира с идеята за демократично управление на държавата. Древногръцките и древноримски тълкувания за личностно развитие и подготовка на младия човек за активност в демократичното общество са фундамент на обучението по гражданско образование днес. Философът Цицерон защитава идеята, че законите на държавата трябва да бъдат ориентирани към добродетели. Субсидиарно добродетелта трябва да се възприема чрез разума и да се възпитава у хората чрез убеждение, не насилствено. Ценното в конкурсната процедура е възможността учениците да осмислят собствените си интереси на граждани, а Фондация „Благотворител“ им дава подкрепата си в начинанията.
Красивият говор създава личности, които са свободни да мислят и творят. Съветвам младите хора да търсят диалогично решение на въпросите , които ги занимават. Да отправят повече послания и да вярват в доброто.

– Вие сте жури в конкурса за първа година, преди това проекти на ученици под Ваше ръководство са печелили два пъти 1-во място и веднъж второ, с какво Ви привлече каузата „Млад Благотворител“ в личен план да се включите като жури?
– Магията „Млад Благотворител“ провокира ученици, родители, педагози в България, да развиват ценности и умения адекватни нa националната идентичност, стимулира участието им в обществения живот на местно, регионално и национално ниво.

Опитът, уважението и отговорността към другите са силните страни в творческата ми кариера, те са и водещи в оценяването на проектите.

Благодаря на Фондация „Благотворител“ за предоставената възможност, да се присъединя към авторитетното жури на конкурса.

<<< Върнете се в ЖУРИ на Национален конкурс “Млад Благотворител” 2023