Млад благотворител – Жури 2023

Млад благотворител - Жури 2023

Теодора Бакърджиева – жури 2023

teodora-2023_blagotvoritel_org_jury_

Теодора Бакърджиева е завършила Технически университет – София, но близо 20 години вече работи изцяло в неправителствения сектор. Била е част от екипите на български НПО с различен профил, като: фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“, фондация „Работилница за граждански инициативи“, ФОРА – Фондация за общностно развитие, Българска

Млад благотворител - Жури 2023

Татяна Христова – жури 2023

tatyana2023_blagotvoritel_org_jury_

Татяна Христова е един от основателите на WeCoach.Team - компания, предлагаща иновативни решения за развитие на лидерите и подобряване на тяхната мениджърска ефективност. Тя е професионален коуч, сертифициран от Международната коучинг федерация и помага на лидери от всякакъв ранг да постигат целите си и да надграждат уменията си. Татяна има

Млад благотворител - Жури 2023

Д-Р Миглена Дамянова – жури 2023

miglena2023_blagotvoritel_org_jury_

д-р Миглена Дамянова е старши учител по философия и гражданско образование в МГ „Баба Тонка“ Русе. Магистър по право, магистър социална философия. Защитава научна степен „доктор” по научна специалност 2.3 „Философия на правото и политиката“. Има над 20 години стаж като учител и вдъхновител. Като Председател на областна комисия за

Млад благотворител - Жури 2023

Милена Андреева – жури 2023

milena-andreeva_blagotvoritel_org_jury_

Кариерният път на Милена Андреева е посветен на служба в името на държавата, като е била част от министерствата на отбраната, на младежта и спорта и понастоящем в администрация на Министерския съвет. Същевременно през цялото време търси възможности да се ангажира с теми, свързани с благоденствието на младите. През последните

Млад благотворител - Жури 2023

Десислава Еленкова – жури 2023

Десислава е мениджър „Корпоративни комуникации и реклама” в „Евроинс Иншурънс Груп”АД, една от най-големите застрахователни групи развиващи дейност на територията на Централна и Източна Европа. Отговаря за връзки с обществеността, реклама и корпоративна социална отговорност на компанията, както и координира същите дейности в дъщерните компании на Групата. Десислава има над

Млад благотворител - Жури 2023

Валерия Чанкова – жури 2023

valeriya-2023_blagotvoritel_org_jury_

Валерия Чанкова завършва Журналистика в „СУ Климент Охридски“ и от тогава има 20 години стаж в телевизионна журналистика. Професионалният ѝ път започва през 2003 г. като стажант в сутрешния блок "Тази сутрин" по bTV. Следват няколко години като репортер в предаването, през които разказва на зрителите множество истории - по-голямата

Млад благотворител - Жури 2023

Бистра Георгиева – жури 2023

bistra-georgieva_blagotvoritel_org_jury_

Бистра Георгиева е създател и директор на „Детска лидерска академия“. Има 7 години опит в наставничество на ученици, в тяхното личностно израстване и в уменията им да реализират лидерския си потенциал чрез авторски проекти. Завършва „Книгоиздание“ в СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация. В момента докторант

Млад благотворител - Жури 2023

Антония Кръстева – жури 2023

antonia-krusteva_blagotvoritel_org_jury_

Антония Кръстева вече четвърта поредна година помага на учениците доброволци в конкурс Млад Благотворител да прецизират своите проекти с благотворителни цели, да усвоят процеса на планиране на дейностите за успешна реализация. Благодарим на Антония за подареното време за нас и учениците! ПРЕДСТАВЯНЕ на лектор и жури: Антония Кръстева е бизнес