Национален конкурс “Млад благотворител” – 2023

programa-mlad-blagotvoritel-x400

ДАРИ за Програма МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ ТУК!

Национален конкурс "Млад Благотворител" 2023

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 2023

Срок на кандидатстване: 10-ти януари 2023 г.

Очакваме проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза. Кандидатствайте за финансиране на своята идея тук!
icon-8-reglament
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
icon-9-usloviq
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
icon-6-kandidatstvane
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
icon-7-finansi
ФИНАНСИРАНЕ
icon-5-suveti
СЪВЕТИ
icon-4-juri
ЖУРИ
icon-2-pobediteli
ПОБЕДИТЕЛИ КЛАСИРАНЕ
icon-3-predstavqne
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
icon-1-hronologiq
НОВИНИ / ХРОНОЛОГИЯ
icon-8-reglament
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Млад Благотворител е конкурс за благотворителни инициативи на ученици от 8. до 12. клас.

Конкурсът дава възможност на ученици от цялата страна да представят идея за благотворителна кауза, с която могат лично да допринесат за доброто на обществото.

 

Очакваме индивидуални проектни предложения или от група приятели/съученици до 5 човека/.
Каузата, която учениците избират е възможно да бъде национално значима, но също така може да е посветена на малка група хора или дори в подкрепа на конкретен човек.

В конкурса има обявени 4 тематични кръга – три благотворителни теми и възможност за предприемачески проект с кауза.

 

Проектите се разписват и изпращат от ученици. Във формуляра с вписва възрастен човек – учител, ръководител на извънкласна дейност, родител или друга обвързаност. Възрастният съмишленик подкрепя каузата и младежите, но не е инициатор и основна движеща сила.

icon-9-usloviq
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Допустими кандидати: Ученици от 8. до 12. клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи.

 

Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументираните инициативи.

icon-7-finansi
ФИНАНСИРАНЕ

7 (седем) проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2023 година:

ТЕМИТЕ:
Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми:

N.B. Ще бъдат одобрени по два проекта от всеки тематичен кръг.

ВКЛЮЧВА СЕ НОВА КАТЕГОРИЯ:

„Иновативно предприемачество с кауза“ – проектът-победител в тази категория ще бъде финансиран с 1200 лв.

 

Критерии, на които е необходимо да отговарят проектите, състезаващи се в тази категория:

САМОФИНАНСИРАНЕ:
Всеки проект включва и кампания за набиране на средства. Тези средства отговарят на минимум 10% от дарената от Фондацията сума за проекта. Събраните по този начин допълнителни 10% (или повече) се добавят към вече предоставената сума за изпълнение на проекта. 

Пример: Ако сумата предоставена от Фондацията на победил проект е 1000 лв., то инициативата за самофинансиране би трябвало да добави към тези 1000 лв. поне още 100 лв.

icon-6-kandidatstvane
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок на кандидатстване: 10-ти януари 2023 г.

Декларация за информирано съгласие-над 16_години-2023.doc

Попълнена, подписана декларация за всеки участник от екипа, изпращащ проекта, включително учителят.

Декларация за информирано съгласие-непълнолетни-_2023.doc

Декларация за съгласие от родител - попълнена, подписана и сканирана.
Прилага се за всеки ученик, който няма навършени 16 г.

Изпращане на готовите проекти на: konkursi@blagotvoritel.org

Обучение: Представители от екипите на 15 проекта ще преминат обучение „Управление и реализация на проекти“.

Времетраене на проектите: Дейностите по проектите се планират от февруари до юни.

Популярност: Осигуряваме популярност на каузите и учениците, които ги осъществяват.

Консултация: Кандидатстващите могат да получат отговори на възникнали въпроси или съвет при писането на проектите си. Ще се радваме да ви подкрепим и да помогнем.

Телефон за консултация: 0885 414 038 /Станислава Рашева/

icon-5-suveti
СЪВЕТИ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Имайте предвид, че журито ще оценява вашия проект единствено и само върху това, което сте описали във формуляра. Няма да се разглеждат прикачени в имейла снимки и други материали. Вмъквайте всичко – снимки, линкове и т.н. във формуляра.


Когато изпратите имейла с кандидатурата на проект, ще получите обратен отговор от нас, че сме получили вашия проект. В случай че нямате отговор от нас, моля свържете се по телефона с нас за уточняване. Технически грешки се случват и вече сме губили кандидатури поради неизписан правилно имейл.


Задължително преименувайте формуляра с името: „вашия проект – формуляр“. Пишете в “относно” на имейла „Кандидатура – името на проекта“.

Очакваме да напишете няколко изречения придружителен текст в имейла с документите – кои сте вие, от кое училище, от кое населено място, какво ви мотивира да участвате в този конкурс.

 

Тук обръщаме внимание на кандидатстващите в конкурса „Млад Благотворител“ 2023 г. към изискванията ни по отношение на съставяне на екипите и екипната работата по проектите. 

Най-вероятно всеки проект започва с идея, която хрумва на един ученик, но сам човек трудно може да извърши чудеса. Тук идва моментът, в който е време да се довери на съмишленици, с които да обсъди тази идея, след това заедно да напишат проекта и да ни го изпратят.

Важно е да уточним каква е ролята на ментора – учител или родител, който застава до екипа ученици. Тази роля е съществена. Ръководителят поема отговорността да представлява екипа, когато става дума за превеждане на авансови суми по дейностите. Също така, знаем, че има моменти, в които ентусиазмът спада и е хубаво този възрастен сред младите да има подходящите думи, методи и личен пример, с които да ги мотивира да продължат напред.

Едно от основните правила в конкурса „Млад Благотворител“ е учениците да бъдат тези, които разписват проекта и попълват своите идеи във формулярите. Повярвайте, винаги проличава, когато учител е написал текста за представянето на проекта… Учители, оставете учениците сами да пишат, трият и отново да пишат!

Дайте препоръки, помогнете със съвети, но не взимайте тази важна роля, тя е за учениците!


Като възраст всички ученици от екипа е необходимо да отговарят на основните изисквания и да са от 8. до 12. клас. Ако имате по-малки и по-големи приятели, които искат да се включат в проекта, то нека те бъдат в ролята на съмишленици и подкрепа.


Новото в изискването към екипите на 2022/23 г. ще бъде да има ясно разграничими роли. С други думи да обозначите за нас, но и вътре в екипа да бъде предварително договорено кой в какво е силен и за какво ще отговаря по време на изпълнението на проекта.


Длъжности:

1️. Финансов контрол – отговаря за финансовата част на проекта, бюджетиране, фактури, отчитане, финансов отчет. До този момент с финансовата част се ангажират учителите, а не това е целта на проекта. Учителят е контролиращ орган, а не изпълнител.

2️. Мениджър Комуникации – вътрешни – с членовете на екипа, с контрагенти, с фондация “Благотворител”; публични – отговаря за популяризация на каузата, подбира снимки, пише текстове за социалните медии, прави списък на медиите, до които ще пише при всяка нова дейност по проекта.

3️. Оперативен мениджър – отговаря за следването на плана на проекта, спазване на сроковете, изпълняване на задълженията по конкретните дейности.

4️. Препоръчителна е и 4-та длъжност, оправдана от спецификата на проекта.

Възможно е хората в екипа да бъдат взаимнозаменяеми или един човек да бъде вписан като отговорен по всички тях. И все пак изберете ролите, като прецените силните страни на всеки участник

icon-4-juri
ЖУРИ
Представяме членовете на журито на Национален конкурс МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ” 2023.

Благодарим за компетентното оценяване на членовете на журито, тази година в състав:

 • Бистра Георгиева – Създател и Директор на „Детска Лидерска Академия“, преводач
 • Валерия Чанкова – Журналист, 20 години стаж в телевизия / bTV и Nova/, сега продуцент в bTV Новините
 • Десислава Еленкова – Мениджър „Корпоративни комуникации и реклама„ в „Евроинс Иншурънс Груп“ АД – партньори и дарители в конкурса
 • д-р Миглена Дамянова – Старши учител по философия и гражданско образование МГ „Баба Тонка Русе“ Русе, д-р по философия на правото и политиката. Председател на областна комисия за оценяване на проекти на Национална олимпиада по „Гражданско образование“.
 • Милена Андреева – Служител в Администрацията на Министерския съвет, с дългогодишен опит в сферата на младежките политики като директор на дирекция „Младежки политики” към Министерство на младежта и спорта.
 • Татяна Христова – Професионален коуч на лидери, сертифициран от Международната Коучинг Федерация и консултант по професионално и личностно развитие.
 • Теодора Бакърджиева – Изпълнителен директор на „Български Дарителски Форум“.
icon-2-pobediteli
ПОБЕДИТЕЛИ КЛАСИРАНЕ

Обявихме победителите в Национален конкурс “Млад благотворител” 2023 година.

Обявяването на победителите направихме в дискусионно студио, с аргументирани решения лично от журиращите в конкурса. В срещата присъстваха още създателят на фондация Благотворител – Стойко Петков и Станислава Рашева – Председател на УС на фондацията.

Всички проекти, които получихме имат голям потенциал! Ученици, не се отказвайте, работете по идеите си, за тях са нужни не толкова средства, колкото отделено време, сърце в каузата и съмишленици!

Седем проекта финансираме за осъществяване на планираните дейности.

Класират се по два проекта във всяко тематично направление на конкурса, както и един проект в новата категория “Иновативно предприемачество с кауза”.

А те са:

 • 1-во място “Рециклирай с кауза”, ОУ “Александър Георгиев-Коджакафалията”, гр. Бургас 242 точки – 1500 лв. /Екология /опазване и грижа за околната среда/ Видео, представящо каузата на учениците вижте тук.
 • 2-ро място “Информираността – ключът към успешното бъдеще”, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София 228 точки – 1200 лв./Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи/ Видео, представящо каузата на учениците вижте тук.
 • 3-то място “Добре дошли в страна Финансия!”, СУ „Козма Тричков“, гр. Враца 227 точки – 1000 лв. /Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи/ Видео, представящо каузата на учениците вижте тук.
 • 4-то място “Катерина мома по света”, ПГЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора 213 точки – 800 лв. /Съхраняване на музикалното наследство на България/ Видео, представящо каузата на учениците вижте тук.
 • 5-то място “Четири български момичета”, ПГЧЕ „Ромен Ролан“ и ОУ “Кирил Христов”, гр. Стара Загора 212 точки – 800 лв./Съхраняване на музикалното наследство на България/ Видео, представящо каузата на учениците вижте тук.
 • 6-то място “ЕКО УПКО”, СУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Кърджали 201 точки – 800 лв. /Екология /опазване и грижа за околната среда/ Видео, представящо каузата на учениците вижте тук.

Иновативно предприемачество с кауза:

 • Ловци на проекти“, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София 220 точки – 1200 лв. Видео, представящо каузата на учениците вижте тук.

Конкурсът “Млад Благотворител” 2023 година се осъществява в партньорство и с подкрепата на Евроинс Иншурънс Груп

icon-1-hronologiq
НОВИНИ / ХРОНОЛОГИЯ
novina-1

Ето как описват младежите дейността си и плановете за бъдещото развитие на проекта

Проектът “Ловци на проекти”, изпратен ни от Николета Рашева, Пламен Трендафилов и Александър Ризов, спечели финансиране за дейности в категория “Иновативно предприемачество с кауза”. Целта

4

Проект “Четири български момичета”, който спечели сърцата на журито и се класира за подкрепа в категория “Съхраняване на музикалното ни наследство”.

Писмо от момичетата: “Здравейте! Ние сме Ивайла, Биляна, Деа и Зорница от гр. Стара Загора. Бихме искали да изкажем нашата благодарност към журито на фондация

3

Проектът на Биляна от Стара Загора – “Катерина мома по света” се осъществява с подкрепата на фондация Благотворител

Проектът на Биляна от Стара Загора – “Катерина мома по света” се осъществява с подкрепата на фондация Благотворител и с организационната и допълнителна финансова подкрепа

33omee

В Национален конкурс “Млад Благотворител” 2023 година, един от проектите – победители е “Катерина мома по света”

В Национален конкурс “Млад Благотворител” 2023 година, един от проектите – победители е “Катерина мома по света”, негов автор е Биляна Тодорова, ученичка от Стара

337884972_218754597468212_6647506716139561873_n

Учениците от Враца, които работят по изпълнение на дейностите, планирани в своя проект “Добре дошли в страна Финансия” ни писаха

Учениците от Враца, които работят по изпълнение на дейностите, планирани в своя проект “Добре дошли в страна Финансия” ни писаха и изпратиха снимки, които споделяме:

screenshot-2023-09-07-at-1-37-16

Ученичката Ралица Коларова се класира на второ място сред финалистите с проекта си “Информираността, ключът към успешното бъдеще”

Ученичката Ралица Коларова се класира на второ място сред финалистите с проекта си “Информираността, ключът към успешното бъдеще”, който е в тематична категория “Подкрепа на

7_blagotvoritel_org_novini_

Ралица Коларова (финалист от „Млад благотворител“ 2023 година) е гост в “120 минути” със Светослав Иванов

Екипът на фондация “Благотворител” и Ралица Коларова сме изключително благодарни на телевизионния журналист Светослав Иванов за поканата, приятелското отношение и за това, че повярва в

321825382_711549177115283_7601260884828146127_n

Днес се проведе втора работилница за рециклиране по покана на Народно читалище “Асен Златаров 1940”

Днес се проведе втора работилница за рециклиране по покана на Народно читалище “Асен Златаров 1940”. Екипът ученици от Бургас, осъществяващи проект „Рециклирай с кауза“ се

337015835_232612675821471_1804057881934795175_n

Учениците от Бургас и тяхната мисия в действие

Представяме ви учениците от Бургас, възпитаници на иновативното ОУ „Александър Георгиев Коджакафалията“, които спечелиха първото място в конкурс “Млад Благотворител” вече активно действат с проекта