Млад благотворител - Жури 2023

Милена Андреева – жури 2023

Кариерният път на Милена Андреева е посветен на служба в името на държавата, като е била част от министерствата на отбраната, на младежта и спорта и понастоящем в администрация на Министерския съвет. Същевременно през цялото време търси възможности да се ангажира с теми, свързани с благоденствието на младите. През последните 3 години е ментор на млади изследователи, които разработват анализи и актуални препоръки за политики в България на база опита на Южна Корея, в рамките на проекти, изпълнявани от Института за икономическа политика. Автор е на публикации и анализи.

Притежава магистърски степени от Националния следдипломен институт за политически науки Токио, Япония (2018), от Университет Корея в Сеул, Република Корея (2011), и от Националния военен университет във Велико Търново, България (2009).

ИНТЕРВЮ

– Кои са проектите, които истински Ви впечатлиха от кандидатите в изданието на конкурс „Млад Благотворител 2023“?
– Чистотата на себеотдадеността и пламът, с които децата и младите хора се борят да подобрят средата около себе си и да помогнат на хората в нужда, са винаги възхитителни и увличащи. Останах очарована от проектите, чиято цел е изграждане на основополагащи умения у деца, лишени от родителска грижа. Единият проект е посветен на управлението на личните финанси, а другият е за развитие на дигитална грамотност. И ще си позволя да цитирам: „Уменията, които ще получат, ще могат да използват веднага, а ще ги надграждат цял живот.“ Какво по-ценно от това?
– Какво не им достига на учениците да създадат „блестящ“ проект с кауза? Какви са Вашите конкретни съвети в тази посока?
– Всички ние сме част от една взаимосвързана система – помагайки на другите, подкрепяме общността си. Силният проект за мен трябва да представя идея, която има дългосрочен ефект и да бъде устойчива, но най-вече трябва да е пречупена през сърцето и усета за това, какво е необходимо на общността.
– Вие сте жури в конкурса за първа година, с какво Ви привлече в личен план да се включите в журито каузата „Млад Благотворител“?
– Един цитат от Лев Толстой гласи: „За да повярваш в доброто, трябва да започнеш да го правиш“. Инициативата на Фондация „Благотворител“ дава точно тази възможност на децата да започнат да помагат, да им даде увереност, че някой ги подкрепя в реализирането на това добро и ги насърчава да дават повече и повече от себе си на другите. За мен няма нищо по-пленително от това, да подкрепиш един млад човек да реализира благородните си мисли. По този начин не само те ще започнат да вярват в доброто, а и всички ние.

Конкурсът “Млад Благотворител” 2023 година се осъществява в партньорство и с подкрепатa на Евроинс Иншурънс Груп – Euroins – Intelligent Insurance

<<< Върнете се в ЖУРИ на Национален конкурс “Млад Благотворител” 2023